top of page
UTR2023plakat.jpg

ULTRA TURNICKI 2023

UTR 2023 odbył się jako Black Hat Run. To dzięki świetnej atmosferze tej "zerowej" edycji biegu postanowiliśmy kontynuować pracę. Wówczas posypała się fala zgłoszeń do wolontariatu i powstał zespół, który ma wpływ na dzisiejszy kształt wydarzenia. 

bottom of page