top of page

REGULAMIN OBOZU

TERMIN I MIEJSCE

Obóz UTR odbędzie się w dniach 11-14 kwietnia 2024 r. w ośrodku Zakole Wiaru, powiat bieszczadzki, województwo podkarpackie. 

Parking dla uczestników znajduje się w Ośrodku. 

Wskazówki dojazdu. 

ORGANIZATOR

Organizatorem Obozu jest firma ADAM CZAJKOWSKI Business Training

ul. Heroldów 10A, 01-991 Warszawa, NIP 8871516627, REGON 891542981,

zwana dalej Organizatorem. 

W sprawach związanych ze startem w biegu można pisać na adres:

trail@tusiebiega.pl

CEL OBOZU

Edukacja biegaczy w zakresie mentalnych aspektów treningu

Edukacja biegaczy w zakresie prawidłowego wykorzystania jogi w treningu

Edukacja biegaczy w zakresie poruszania się w trudnym terenie

DZIEŃ 11 KWIETNIA 2024 - CZWARTEK

17.00 - 18.00 Przyjazd

18.00 - 19.00 Zakwaterowanie
19.00 - Sesja Joga dla Nóg i Bioder

20.00 - Kolacja i zapoznanie uczestników

DZIEŃ 12 KWIETNIA 2024 - PIĄTEK

8.00 - Sesja Joga Espresso

8.30 - Śniadanie

10.00 - 14.00 Wybieganie + czas wolny w zależności od długości trasy

14.00 - 15.00 Obiad

15.00 - 16.30 Zajęcia wspólne - cele biegowe

17.00 - 18.00 Sesja Joga Rozciągająca

18.00 - 19.00 Czas wolny - czekamy na Dominikę
19.00 - Wspólny spacer kulturowy (wysiedlona Grąziowa)

20.00 - Ognisko i integracja

DZIEŃ 13 KWIETNIA 2024 - SOBOTA

8.00 - Sesja Joga Espresso

8.30 - Śniadanie

10.00 - 14.00 Wybieganie + czas wolny w zależności od długości trasy

14.00 - 15.00 Obiad

15.00 - 18.00 Zajęcia z Dominiką

18.00 - 19.00 Sesja Yin Joga - Całkowity Relaks

19.00 - 20.00 Czas wolny

20.00 - Ognisko i integracja

DZIEŃ 14 KWIETNIA 2024 - NIEDZIELA

8.00 - Sesja Joga Vinyasa

8.30 - Śniadanie

10.00 - 12.00 Wybieganie + pakowanie

13.00 - Pożegnanie i wyjazd

HARMONOGRAM OBOZU
CENA OBOZU

POKOJE 3-OSOBOWE

CENA 1100 zł

POKOJE 2-OSOBOWE

CENA 1200 zł

CENA OBEJMUJE

Trzy noclegi ze śniadaniem

Trzy obiadokolacje

Napoje w stałej dostępności

Zajęcia i wykłady

SPOSÓB PŁATNOŚCI

Zaliczka 400 zł płatna przed wyjazdem - przelew.

Reszta kwoty płatna na miejscu w gotówce.  
 

W przypadku konieczności zmiany terminu Obozu niezależnej od Organizatora zaliczka zostanie automatycznie przeksięgowana na nowy termin wskazany przez Organizatora. 

W przypadku braku możliwości zorganizowania Obozu w nowym terminie zaliczka zostanie zwrócona w kwocie pomniejszonej o koszty administracyjne (ich wysokość będzie zależna od czasu, w jakim obóz zostanie odwołany). 

W przypadku odwołania Obozu z winy Organizatora przed jego rozpoczęciem, uczestnikom przysługuje zwrot zaliczki. 

ZMIANA TERMINU
/ ODWOŁANIE OBOZU
 • Uczestnik zobowiązany jest do prawidłowego wypełnienia formularza na stronie zapisów i wpłacenia zaliczki. 

 • Zawodnik musi zaakceptować Regulamin Obozu i wymagane zgody. 

 • Limit uczestników startujących ustanawia się w liczbie 12 osób łącznie. 

 • W Obozie mogą wystartować osoby, które do dnia 11 kwietnia 2024r. ukończyły 18 rok życia. 

 • Każdy uczestnik dokonując wyboru trasy biegowej podczas obozu powinien realnie ocenić swoje aktualne doświadczenie, stan zdrowia, możliwości fizyczne oraz kondycję. 

 • Zawodnicy, którzy zdecydują się na udział w Obozie muszą mieć świadomość czekającego ich wysiłku i zmęczenia podczas biegu oraz poziomu trudności tego biegu, długości dystansu i zmiennej pogody. 

 • Zawodnik zobowiązany jest do posiadania dowodu osobistego lub paszportu - Strefa Nadgraniczna

 • Jeśli Zawodnik nie będzie stosował się do Regulaminu, będzie stwarzał zagrożenie lub negatywnie wpływał na wizerunek Obozu, może zostać usunięty i w przyszłych edycjach nie zostać dopuszczony do startu. 

WARUNKI UCZESTNICTWA
WYPOSAŻENIE
OBOWIĄZKOWE

NA OBÓZ NALEŻY ZABRAĆ NASTĘPUJĄCE WYPOSAŻENIE BIEGOWE

 • buty biegowe minimum 2 pary

 • pojemniki na napoje o łącznej pojemności minimum 1L

 • trzy pełne komplety biegowej odzieży - warianty na ciepłe i zimne dni

 • kurtka przeciwdeszczowa

 • na każdej trasie czapka lub chusta wielofunkcyjna

 • plecak lub pas biegowy

 • własny kubek i sztuciec

 • kije biegowe nie są konieczne łączny up na trasie do 500) - jeśli ktoś lubi - weźcie

Weźcie swoje maty do Jogi.

 

Żele i przekąski na czas biegu zabieracie we własnym zakresie. 

Zaleca się posiadanie i używanie preparatu przeciw kleszczom. 

OCHRONA
DANYCH OSOBOWYCH

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku przez Organizatora Obozu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia imprezy, w tym na zamieszczanie ich w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych czy drukowanych. 

Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatora (na adres mailowy) informacji na temat Obozu i możliwości wzięcia udziału w innych imprezach Organizatora. 

Uczestnik wyraża zgodę na publikację jego wizerunku w relacjach z Obozu umieszczonych na stronie internetowej, w mediach oraz materiałach promocyjnych Obozu przez Organizatora oraz jego Partnerów.

Warunkiem uczestnictwa w Obozie jest również zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym, przez administratora danych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018r. oraz ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO), którym jest Adam Czajkowski Business Training z siedzibą w Warszawie, w celu i zakresie niezbędnym do realizacji Obozu.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Obozu. 

POSTANOWIENIA
KOŃCOWE

Wszystkich uczestników Obozu obowiązuje niniejszy Regulamin. Każdy uczestnik Obozu dokonujący zgłoszenia oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go, oraz zobowiązuje się do jego respektowania. 

Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników Obozu. Nie zapewnia jednak jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością uczestnika na Obozie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników Obozu.  

bottom of page